Obchodní podmínky

Stručně řečeno, naše záruka pro vás:

Když od nás obdržíte své produkty, budete mít 30 dní na to, abyste se rozhodli, že výkon bude odpovídat všem neuvěřitelným recenzím. Pokud si myslíte, že ne, jednoduše nám je vraťte se všemi obaly ve stavu, který jsme vám zaslali, a my vám vrátíme nákup. Riskujete pouze náklady na vrácení poštovného.

Děláme to proto, že jsme měli velmi, velmi málo výnosů, protože jsme byli v podnikání, a to znamená, že si můžete koupit produkty s naprostou důvěrou.

Uvědomte si, že mimo EU může vaše země na konci přidat dovozní cla.
Úplné podrobné podmínky naleznete níže.

Obchodní podmínky

PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ

Před zadáním objednávky si prosím přečtěte naše prodejní podmínky. Pokud si chcete uchovat kopii pro své záznamy, vytiskněte si tuto obrazovku.

1. Definice

V této dohodě, pokud kontext nevyžaduje jinak, mají následující výrazy následující význam:
Tellurium Q ltd Registrováno v Anglii a Walesu pod číslem 06973055. Sídlo: Tellurium Q Ltd, The Willows, Bonds Pool, Langport, Somerset, TA10 9QJ, Velká Británie. DIČ 975 9285 53.
1.1 „Zboží“ znamená zboží nebo služby poskytované společností Tellurium Q sro
1.2 „Zákazníkem“ se rozumí osoba nebo společnost, která nakupuje nebo souhlasí s nákupem zboží nebo služeb od společnosti Tellurium Q sro

2. Obecný

2.1 Tyto prodejní podmínky se vztahují na veškeré zboží dodávané společností Tellurium Q sro
2.2 Mezi zákazníkem a. Neexistuje žádná smlouva Tellurium Q sro na prodej jakéhokoli zboží nebo služeb do Tellurium Q sro přijala a přijala vaši objednávku a Tellurium Q sro obdržela platbu v plné výši (v zúčtovaných fondech).
2.3 Potvrzení vaší objednávky vám bude zasláno e-mailem, když zadáte objednávku, ale přijetí vaší nabídky na koupi zboží se uskuteční až po provedení platby a potvrzení platby. V tomto okamžiku je vytvořena závazná právní smlouva a na každou smlouvu se vztahují tyto podmínky.
2.4 Tellurium Q Společnost ltd může tyto prodejní podmínky změnit bez předchozího upozornění ve vztahu k budoucím prodejům.
2.5 Smlouva podléhá vašemu právu na odstoupení.
2.6 Tellurium Q Ltd. si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu.

3. Popis zboží

3.1 Popis a cena zboží, které si objednáte, bude uvedeno na Tellurium Q v době, kdy zadáváte objednávku.
3.2 Zboží podléhá dostupnosti. Pokud po objednání zboží, které jste si objednali, není skladem, Tellurium Q sro vás bude informovat co nejdříve.
3.3 Veškeré výkresy, popisné údaje, specifikace a reklama na našich webových stránkách slouží pouze k přibližnému popisu zboží, nicméně se snažíme být co nejpřesnější.

4. Cena Zboží

4.1 Je vyvíjeno maximální úsilí k zajištění toho, aby ceny byly uvedeny na Tellurium Q Ltd. jsou přesné v době zadání objednávky. Pokud je nalezena chyba, Tellurium Q Společnost ltd vás bude co nejdříve informovat a nabídne vám možnost znovu potvrdit vaši objednávku za správnou cenu nebo zrušit vaši objednávku. Li Tellurium Q ltd neobdrží potvrzení objednávky do 7 dnů od informování o chybě, objednávka bude zrušena a budete o tom informováni e-mailem. Pokud objednávku zrušíte před odesláním, dodavatel vám vrátí nebo připsá částku, kterou jste zaplatili nebo kterou jste odebrali z vaší kreditní / debetní karty za zboží.
4.2 Kromě ceny můžete být požádáni o zaplacení;
4.2.1 Poštovné a poplatky za doručení
4.2.2 Daň z přidané hodnoty a jakékoli další daně, mějte na paměti, že dovozní cla mohou být splatná mimo Evropskou unii.

5. Dodání

5.1 Zboží, které si objednáte, bude doručeno na dodací / přepravní adresu uvedenou při zadávání objednávky.
5.2 Pokud nepřevezmete dodávku, protože jste zrušili smlouvu podle nařízení o prodeji na dálku z roku 2000, dodavatel vám do 14 dnů vrátí nebo znovu připsá jakoukoli částku, kterou jste zaplatili nebo odebrali z vaší kreditní karty za zboží méně veškeré výdaje vzniklé v případě neúspěšného dodání.
5.3 Bude vynaloženo veškeré úsilí, aby zboží bylo doručeno co nejdříve po přijetí vaší objednávky. Nicméně, Tellurium Q Společnost ltd nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte v důsledku přiměřeného nebo nevyhnutelného zpoždění dodávky.
5.4 Čas pro doručení nesmí být zásadní. Zboží je možné dodat do stanoveného data dodání.
5.5 Po obdržení vašeho zboží máte 48 hodin na to, abyste nás upozornili na chybějící položky nebo nesrovnalosti ve vaší objednávce.

6. Riziko / Název

6.1 Zboží je od okamžiku dodání na vaše riziko
6.2 Vlastnictví zboží nepřechází Tellurium Q Ltd vám až do úplného přijetí platby.

7. Vrácení

7.1 Při jakémkoli vrácení musíte kontaktovat Tellurium Q sro telefonicky +44 (0) 1458251997 nebo e-mailem: admin@telluriumq.com abychom získali registrační číslo pro vrácení, abychom mohli vstoupit do našeho procesu vrácení.
7.2 Pokud došlo k přepravnímu poškození přepravcem Tellurium Q Společnost ltd bude muset být informována do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky telefonicky +44 (0) 1458 251997 nebo e-mailem: admin@telluriumq.com

7.3 Objednané zboží lze vrátit pouze během prvních 30 dnů za účelem vrácení plné ceny produktu včetně DPH za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
7.4 Zboží musí být vráceno kompletní a ve stavu, v jakém vám bylo zasláno (včetně všech obalů, kabelů, příruček, reklamních dárků atd. K danému produktu), pokud zboží není vadné. Pokud při přijetí chybí některé položky, produkt se považuje za neúplný.
7.5 Přepravní náklady za vrácení zboží jsou vaší odpovědností.
7.6 Vrácení zboží zůstává vaší odpovědností během přepravy a do doby, než se k nám přihlásíte, proto by bylo rozumné použít sledovanou službu k vrácení.

7.7 Vrátíme vám částku, která vám byla zaplacena nebo odečtena z vaší kreditní karty, do 7 pracovních dnů.
7.8 Ve Velké Británii platí předpisy pro prodej na dálku, ale toto platí i pro zahraniční prodej.

8. Záruka

8.1 Veškeré zboží dodávané společností Tellurium Q Na které se vztahuje záruka bez vad po dobu 24 měsíců od data dodání (není-li uvedeno jinak). Tato záruka nemá vliv na vaše spotřebitelská práva.
8.2 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady zboží vyplývající ze spravedlivého opotřebení, úmyslného poškození, nehody, nedbalosti vámi nebo jakoukoli třetí stranou, použití jiným způsobem, než jak je doporučeno Tellurium Q sro, nedodržení pokynů od Tellurium Q Ltd, nebo jakékoli úpravy či opravy.
8.3 Pokud je zboží, které vám bylo dodáno, při dodání poškozeno, měli byste o tom v přiměřené lhůtě písemně informovat dodavatele prostřednictvím následující e-mailové adresy: admin@telluriumq.com.
8.4 Pokud se u zboží, které vám bylo dodáno, během záruční doby vyskytne vada nebo budete mít na zboží jakoukoli jinou stížnost, měli byste to oznámit Tellurium Q sro písemně prostřednictvím e-mailové adresy: admin@telluriumq.com, co nejdříve, v každém případě však do 7 dnů od data, kdy jste zjistili nebo jste měli zjistit poškození, závadu nebo stížnost.
8.5 Pokud bude shledáno vadné zboží, bude vám zaslána funkční náhrada. Pokud nemůžeme položku vyměnit, nabídneme vám vrácení peněz.

9. Omezení odpovědnosti

9.1 Celková odpovědnost společnosti Tellurium Q Sro ve smlouvě, občanskoprávním deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), zkreslování, restituce nebo jinak, vzniklé v souvislosti s plněním nebo zamýšleným plněním této smlouvy, bude omezeno na cenu zaplacenou za zboží.
9.2 Tellurium Q Společnost ltd nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození, náklady, výdaje nebo jiné nároky na následné odškodnění, které by vyplynuly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

10. Ochrana dat

Tellurium Q Společnost ltd přijme veškerá přiměřená preventivní opatření, aby zajistila bezpečnost údajů o vaší objednávce a platbě, ale pokud nedojde k nedbalosti dodavatele, nebude dodavatel odpovědný za neoprávněný přístup k vámi poskytnutým informacím.

11. Rozhodné právo

Tyto podmínky prodeje a dodávky zboží budou podléhat anglickému právu a anglické soudy budou mít jurisdikci ve vztahu k jakémukoli sporu vyplývajícímu ze smlouvy.

12. Právo na zrušení

Pokud z důvodů mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné z důvodu neschopnosti nebo selhání ze strany výrobců nebo dodavatelů zboží dodávat zboží nám, nejsme schopni vám zboží dodat, Tellurium Q Společnost ltd může zrušit smlouvu kdykoli před dodáním zboží zasláním oznámení. Okamžitě vám vyplatíme veškeré částky, které jste zaplatili vy nebo vaším jménem na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Neneseme odpovědnost za jakékoli další ztráty nebo škody, které by v důsledku takového zrušení vznikly.

13. Duševní vlastnictví

13.1 Všechny ochranné známky, názvy a loga jsou vlastnickými známkami společnosti Tellurium Q. Nic v těchto podmínkách nijak nepřiznává žádnou licenci nebo právo na jakékoli ochranné známky, jména nebo loga.

14. Právo na změnu

14.1 Vyhrazujeme si právo tyto podmínky v případě potřeby upravit

Prodloužená záruka

Pozadí

Chceme, aby se vám líbilo Tellurium Q produkt a věřte, že jsme tu pro vás. Nabízíme tedy bezplatnou prodlouženou záruku, která prodlouží váš standard o dva roky až sedm let, pokud se zaregistrujete do 30 dnů od nákupu.

Pokud se produkt z nějakého důvodu náhodně poškodí, nebojte se, stále ho můžeme opravit, i když to nebude kryto zárukou. Za náhradní díly, práci a zpáteční přepravu bude účtován pouze nominální (a ano, máme na mysli malý) poplatek. Děláme to proto, že nám záleží na našich produktech a chceme, aby byly co nejlepší, a záleží nám na našich zákaznících, protože bez vás neexistuje Tellurium Q. Pokud jde o následnou péči, naším mottem je ve skutečnosti „chovat se k lidem tak, jak byste chtěli, aby se k vám chovali sami“.

Mimochodem, je k dispozici kabelová služba, která přivede váš produkt zpět k jeho špičkovému výkonu, ale to je mimo rozsah této záruky a za tuto službu bude v době kontaktu dohodnuta malá cena.

Zobrazit prodlouženou záruku