Pidennetty takuu

Rekisteröi uusi Tellurium Q® tuotteisiin 30 päivän kuluessa ostosta ja saat ilmaisen seitsemän vuoden pidennetyn takuun.
Klikkaa tästä rekisteröityäksesi tänään!

Tulkinta
1.1 Tässä takuussa lausekkeessa määritellyt lausekkeet Käyttöehdot ja tässä takuussa käytetyillä merkityksillä on käyttöehdoissa määritelty merkitys, ellei tässä nimenomaisesti toisin mainita.

Takuu
2.1 Jos lausekkeen 3.2 kriteerit täyttyvät, Tellurium Q® takaa, että tavaroiden on ostopäivästä lukien ja 7 vuoden ajan ostopäivästä (laajennettu takuuaika):
(a) ilman suunnittelun, materiaalin tai valmistuksen materiaalivirheitä; ja
b) oltava tyydyttävää laatua (vuoden 1979 myyntilainsäädännön mukaisesti).
(Laajennettu takuu)

2.2 Jotta lausekkeessa 3.1 olevaa laajennettua takuuta voidaan soveltaa:
a) tavarat on rekisteröitävä 30 päivän kuluessa ostopäivästä; ja
(b) sinun on säilytettävä kopio alkuperäisestä myyntikuitistasi laajennetun takuun voimassaoloaikana ostotodistuksena.

2.3 Jollei 3.4 momentista muuta johdu,
(a) Ilmoitat kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen Tellurium Q® (admin@telluriumq.com) Laajennetun takuukauden aikana kohtuullisen ajan kuluessa löytämisestä, mutta joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa havaitsemisesta, että jotkut tai kaikki tavarat eivät ole kohdassa 7 esitetyn laajennetun takuun mukaisia; ja
(B) Tellurium Q® hänelle annetaan kohtuullinen mahdollisuus tutkia tällaisia ​​tavaroita; Tellurium Q® korjaa tai vaihtaa vialliset tavarat harkintansa mukaan.

2.4 Tellurium Q® ei ole vastuussa siitä, että tavarat eivät noudata lausekkeessa 3.1 esitettyä laajennettua takuuta missään seuraavista tapauksista:
(a) käytät kyseisiä tavaroita edelleen ilmoittamisen jälkeen lausekkeen 3 mukaisesti;
(b) vika syntyy, koska et ole noudattanut Tellurium Q® suulliset tai kirjalliset ohjeet tavaroiden varastoinnista, käyttöönotosta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta tai (jos sellaisia ​​ei ole) hyviä kauppakäytäntöjä koskien niitä;
(c) muutat tai korjaat tällaisia ​​tavaroita ilman käyttäjän kirjallista suostumusta Tellurium Q® ;
(d) vika johtuu oikeudenmukaisesta kulumisesta, tahallisesta vahingoittumisesta, huolimattomuudesta tai epänormaalista varastoinnista tai työolosuhteista, jotka teidän tai kolmannen osapuolen on suoritettu; tai
(e) tavarat eroavat kuvauksestaan ​​muutosten vuoksi, jotka on tehty sen varmistamiseksi, että ne täyttävät sovellettavat lakisääteiset tai lakisääteiset vaatimukset;
(f) epänormaali, epäasiallinen tai kohtuuton käyttö, mukaan lukien muun kuin tavaroiden korjaus, tunkeutuminen tavaroihin tai niiden muuttaminen Tellurium Q® henkilöstö;
g) vauriot Tellurium Q® Tavarat, jotka ovat lähettäjän, jälleenmyyjän tai kuluttajan hallussa ja jotka eivät ole aiheutuneet materiaali- tai valmistusvirheistä;
(h) jos sarjanumero on virheellinen, sitä on muutettu tai se on poistettu tavaroista (jos sovellettavissa); tai
(i) kaikki Tellurium Q® Tavarat, jotka on ostettu a Tellurium Q® valtuutettu myyjä, ellei Tavaroita hankita suoraan Tellurium Q® .

2.5 Kaapelipalvelu, jonka tarjoaa Tellurium Q® ei kuulu tämän takuun piiriin.

2.6 Lukuun ottamatta tämän lausekkeen 3 säännöksiä, Tellurium Q® ei ole vastuussa sinua kohtaan siitä, että tavarat eivät noudata kohdassa 3.1 määritettyä laajennettua takuuta.

2.7 Vuoden 13 tavaroiden myyntilain 15–1979 §: ssä tarkoitetut ehdot ovat lain sallimissa rajoissa tämän takuun ulkopuolelle.

2.8 Tätä lauseketta 3 ja 4 sovelletaan kaikkiin Korjaamiin tai korvaamiin tavaroihin, jotka toimittaa Tellurium Q® .

Sovellettava laki ja lainkäyttövalta
3.1 Tätä takuuta ja kaikkia sen tai sen aiheen tai muodostumisen tai sen yhteydessä syntyviä riitoja tai vaatimuksia (mukaan lukien sopimukseen perustumattomat riidat tai vaatimukset) hallitaan ja tulkitaan Englannin ja Walesin lain mukaisesti.

3.2 Osapuolet ovat peruuttamattomasti yhtä mieltä siitä, että Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki tämän takuun tai sen kohteen tai muodostuksen yhteydessä syntyvät riidat tai vaatimukset (mukaan lukien sopimukseen perustumattomat riidat tai vaatimukset).