Extended Ábyrgð

Skráðu nýja Tellurium Q® vörur innan 30 daga frá kaupum og eiga rétt á ókeypis sjö ára, óframseljanlegri framlengdri ábyrgð okkar.
Smelltu hér til að skrá þig í dag!

Túlkun
1.1 Í þessari ábyrgð eru orð sem eru skilgreind í Skilmálar og skilyrði og notaðar í þessari ábyrgð hafa þá merkingu sem sett er fram í skilmálunum nema annað sé sérstaklega tekið fram hér.

Ábyrgð í
2.1 Að uppfylltum skilyrðum í lið 3.2, Tellurium Q® ábyrgist að frá kaupdegi og í 7 ár frá kaupdegi (framlengdur ábyrgðartími) skuli varan:
(a) Vertu laus við efnisgalla í hönnun, efni eða vinnslu; og
(b) Vertu af fullnægjandi gæðum (í skilningi laga um sölu á vörum frá 1979).
(framlengd ábyrgð)

2.2 Til að framlengd ábyrgð í ákvæði 3.1 gildi:
(a) Vörurnar verða að vera skráðar innan 30 daga frá kaupdegi; og
(b) þú verður að hafa afrit af upprunalegum sölukvittun þinni meðan á lengri ábyrgð stendur sem sönnun fyrir kaupum.

2.3 Með fyrirvara um ákvæði 3.4, ef:
(a) Þú tilkynnir skriflega með tölvupósti til Tellurium Q® (admin@telluriumq.com) á framlengdu ábyrgðartímabilinu innan hæfilegs tíma uppgötvunar, en í öllum tilvikum, innan 7 daga frá því að uppgötvunin kom fram að sumar eða allar vörur uppfylla ekki framlengda ábyrgð sem sett er fram í lið 3.1; og
(B) Tellurium Q® gefst eðlilegt tækifæri til að skoða slíkar vörur; Tellurium Q® skal, að eigin vali, gera við eða skipta um gallaða vöru.

2.4 Tellurium Q® ber ekki ábyrgð á því að vörurnar bresti ekki í framhaldi af ábyrgðinni sem sett er fram í lið 3.1 í neinum af eftirfarandi atburðum:
(a) þú notar frekari notkun slíkra vara eftir tilkynningu í samræmi við ákvæði 3;
(b) gallinn kemur upp vegna þess að þér mistókst að fylgja Tellurium Q® munnlegar eða skriflegar leiðbeiningar um geymslu, gangsetningu, uppsetningu, notkun og viðhald vörunnar eða (ef engin eru) góðar viðskiptavenjur varðandi það sama;
(c) þú breytir eða lagfærir slíkar vörur án skriflegs samþykkis Tellurium Q® ;
(d) gallinn stafar af sæmilegu sliti, vísvitandi tjóni, vanrækslu eða óeðlilegri geymslu eða vinnuaðstæðum sem þú eða einhver þriðji aðili hefur framkvæmt; eða
(e) Vörurnar eru frábrugðnar lýsingu þeirra vegna breytinga sem gerðar hafa verið til að tryggja að þær uppfylli viðeigandi lögbundnar kröfur eða reglugerðir;
(f) óeðlileg, óviðeigandi eða óeðlileg notkun, þar með talin viðgerð, afskipti af eða breytingum á vörum af öðrum en Tellurium Q® starfsfólk;
(g) skemmdir á Tellurium Q® Vörur sem eru í vörslu sendanda, söluaðila eða neytanda og orsakast ekki af göllum á efni eða framleiðslu;
(h) þar sem raðnúmerið hefur verið svipt, breytt eða fjarlægt úr vörunum (ef við á); eða
(i) hvaða Tellurium Q® Vörur keyptar utan svæðis sem studdar eru af a Tellurium Q® viðurkenndur seljandi nema varan sé fengin beint frá Tellurium Q® .

2.5 Kapalþjónustan frá Tellurium Q® er undanskilin þessari ábyrgð.

2.6 Að undanskildu ákvæði 3, Tellurium Q® ber enga ábyrgð gagnvart þér vegna vanefnda vöru á framlengdri ábyrgð sem sett er fram í lið 3.1.

2.7 Skilmálarnir sem gefnir eru til kynna í 13. til 15. hluta laga um sölu á vörum frá 1979 eru að fullu leyti leyfðir samkvæmt lögum, undanskildir þessari ábyrgð.

2.8 Þessi ákvæði 3 og ákvæði 4 gilda um allar lagfærðar eða endurnýjaðar vörur sem afhentar eru af Tellurium Q® .

Gildandi lög og lögsaga
3.1 Þessi ábyrgð og sérhver ágreiningur eða krafa sem stafar af eða tengist henni eða efni hennar eða myndun (þ.mt deilur eða kröfur utan samninga) skal stjórnað af og túlkað í samræmi við lög Englands og Wales.

3.2 Aðilar eru óafturkallanlega sammála um að dómstólar í Englandi og Wales hafi einkarétt til að leysa ágreining eða kröfu sem myndast vegna, eða í tengslum við þessa ábyrgð eða efni hennar eða myndun (þ.mt deilur eða kröfur utan samninga).