Algemene voorwaarden

Kortom, onze garantie aan u:

Wanneer u uw producten van ons ontvangt, heeft u 30 dagen de tijd om te beslissen dat de uitvoering alle ongelooflijke recensies waarmaakt. Als je denkt van niet, stuur ze dan gewoon naar ons terug met alle verpakking in de staat die we naar je hebben gestuurd en we zullen de aankoop terugbetalen. U riskeert alleen de verzendkosten voor de retourzending.

We doen dit omdat we heel, heel weinig retouren hebben gehad sinds we actief zijn en het betekent dat u de producten met volledig vertrouwen kunt kopen.

Houd er rekening mee dat uw land buiten de EU mogelijk invoerrechten aan uw kant kan heffen.
Zie hieronder voor de volledige gedetailleerde voorwaarden.

Algemene voorwaarden

LEES ZORGVULDIG DOOR

Lees onze verkoopvoorwaarden voordat u een bestelling plaatst. Druk dit scherm af als u een kopie voor uw administratie wilt bewaren.

1. Definities

In deze Overeenkomst, tenzij de context anders vereist, hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:
Tellurium Q ltd Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 06973055. Statutaire zetel: Tellurium Q Ltd, The Willows, Bonds Pool, Langport, Somerset, TA10 9QJ, Verenigd Koninkrijk. BTW-nummer 975 9285 53.
1.1 'Goederen' betekent de goederen of diensten die worden geleverd door Tellurium Q ltd.
1.2 'Klant' betekent de persoon of het bedrijf die goederen of diensten koopt of ermee instemt om goederen of diensten te kopen Tellurium Q ltd.

2. Algemeen

2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen geleverd door de Tellurium Q ltd.
2.2 Er bestaat geen contract tussen de klant en Tellurium Q ltd voor de verkoop van goederen of diensten tot Tellurium Q ltd heeft uw bestelling ontvangen en geaccepteerd en Tellurium Q ltd heeft de volledige betaling ontvangen (in vrijgemaakte fondsen).
2.3 U ontvangt een bevestiging van uw bestelling via e-mail wanneer u uw bestelling plaatst, maar acceptatie van uw aanbod om de Goederen te kopen zal pas plaatsvinden nadat uw betaling is ontvangen en u uw bevestiging van betaling heeft ontvangen. Op dit punt wordt een bindend juridisch contract gemaakt en elk contract is onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.
2.4 Tellurium Q ltd kan deze verkoopvoorwaarden zonder kennisgeving aan u wijzigen met betrekking tot toekomstige verkopen.
2.5 Het contract is onderhevig aan uw herroepingsrecht.
2.6 Tellurium Q ltd behoudt zich het recht voor om elke bestelling om welke reden dan ook te weigeren.

3. Beschrijving van de goederen

3.1 De beschrijving en prijs van de goederen die u bestelt, zijn zoals weergegeven op Tellurium Q ltd-website op het moment dat u uw bestelling plaatst.
3.2 De goederen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Indien bij ontvangst van uw bestelling de door u bestelde goederen niet op voorraad zijn, Tellurium Q ltd zal u zo spoedig mogelijk informeren.
3.3 Alle tekeningen, beschrijvingen, specificaties en advertenties op onze website zijn uitsluitend bedoeld om de goederen bij benadering te omschrijven, maar we streven ernaar om zo nauwkeurig mogelijk te zijn.

4. Prijs van de goederen

4.1 Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de prijzen op Tellurium Q ltd-website zijn correct op het moment dat u uw bestelling plaatst. Als er een fout wordt gevonden, Tellurium Q ltd zal u zo snel mogelijk informeren en u de mogelijkheid bieden om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs, of uw bestelling te annuleren. Als Tellurium Q ltd ontvangt geen orderbevestiging binnen 7 dagen nadat u op de hoogte is gebracht van de fout, de bestelling wordt geannuleerd en u wordt per e-mail op de hoogte gesteld. Als u uw bestelling annuleert vóór verzending, zal de leverancier u alle bedragen terugbetalen of opnieuw crediteren voor het bedrag dat door u is betaald of van uw creditcard / betaalpas is afgeschreven voor de goederen.
4.2 Mogelijk moet u naast de prijs betalen;
4.2.1 Verzend- en bezorgkosten
4.2.2 Belasting Toegevoegde Waarde en andere belastingen, houd er rekening mee dat er mogelijk invoerrechten moeten worden betaald buiten de Europese Unie.

5. Levering

5.1 De goederen die u bestelt, worden geleverd op het aflever- / verzendadres dat u bij het plaatsen van uw bestelling heeft opgegeven.
5.2 Als u de levering niet in ontvangst neemt omdat u uw contract hebt geannuleerd volgens de voorschriften voor verkoop op afstand 2000, zal de leverancier u binnen 14 dagen het bedrag terugbetalen of opnieuw crediteren dat door u is betaald of van uw creditcard is afgeschreven voor de goederen minus eventuele kosten voor mislukte levering.
5.3 Er zal alles aan worden gedaan om de goederen zo snel mogelijk te leveren nadat uw bestelling is geaccepteerd. Echter, Tellurium Q ltd is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt door redelijke of onvermijdelijke vertragingen in de levering.
5.4 Leveringstermijn is niet essentieel. De goederen kunnen vóór de opgegeven leverdatum geleverd worden.
5.5 Na ontvangst van uw goederen heeft u 48 uur om ons op de hoogte te stellen van ontbrekende items of afwijkingen in uw bestelling.

6. Risico / Titel

6.1 De goederen zijn voor uw risico vanaf het moment van levering
6.2 De eigendom van de goederen gaat niet over Tellurium Q ltd aan u toe totdat de betaling volledig is ontvangen.

7. Returns

7.1 Voor elke retourzending dient u contact op te nemen met Tellurium Q ltd telefonisch +44 (0) 1458251997 of e-mail: admin@telluriumq.com om een ​​retourautorisatienummer te verkrijgen om onze retourprocedure in te voeren.
7.2 Als er transportschade is opgetreden door de vervoerder Tellurium Q ltd moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw pakket worden geïnformeerd via telefoon +44 (0) 1458 251997 of e-mail: admin@telluriumq.com

7.3 Bestelde goederen kunnen alleen binnen de eerste 30 dagen worden geretourneerd voor een volledige terugbetaling van het product, inclusief btw, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
7.4 Goederen moeten compleet worden geretourneerd en in de staat waarin ze naar u zijn verzonden (inclusief alle verpakkingen, kabels, handleidingen, relatiegeschenken, enz. Voor dat product), tenzij de goederen defect zijn. Als een of meer items ontbreken bij ontvangst, wordt het product als onvolledig beschouwd.
7.5 De ​​transportkosten voor het retourneren van de goederen zijn uw verantwoordelijkheid.
7.6 De geretourneerde goederen blijven uw verantwoordelijkheid tijdens het transport en totdat er door ons voor is getekend, daarom is het verstandig om een ​​bijgehouden service te gebruiken om te retourneren.

7.7 Wij zullen u binnen 7 werkdagen terugbetalen of opnieuw crediteren voor elk bedrag dat door u is betaald of van uw creditcard is afgeschreven.
7.8 Regelgeving voor verkoop op afstand is van toepassing in het VK, maar we passen dit ook toe op verkoop overzee.

8. Garantie

8.1 Alle goederen geleverd door Tellurium Q ltd zijn gegarandeerd vrij van defecten gedurende 24 maanden vanaf de datum van levering (tenzij anders vermeld). Deze garantie heeft geen invloed op uw rechten als consument.
8.2 Deze garantie is niet van toepassing op enig defect in de goederen dat het gevolg is van normale slijtage, opzettelijke schade, ongelukken, nalatigheid door u of een derde, gebruik anders dan aanbevolen door Tellurium Q ltd, het niet opvolgen van instructies van Tellurium Q Ltd, of enige wijziging of reparatie.
8.3 Indien de aan u geleverde goederen bij aflevering beschadigd zijn, dient u de Leverancier binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte te stellen via het volgende e-mailadres: admin@telluriumq.com.
8.4 Als de aan u geleverde goederen een defect vertonen terwijl u onder de garantie valt of u heeft een andere klacht over de goederen, dient u dit te melden Tellurium Q ltd schriftelijk via het e-mailadres: admin@telluriumq.com, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na de datum waarop u de schade, het defect of de klacht ontdekte of had moeten ontdekken.
8.5 Als de goederen defect blijken te zijn, wordt u een werkende vervanging toegestuurd. We bieden een terugbetaling aan als we het artikel niet kunnen vervangen.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Tellurium Q ltd in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, die voortvloeien uit de uitvoering of beoogde uitvoering van deze overeenkomst, zijn beperkt tot de prijs die voor de goederen is betaald.
9.2 Tellurium Q ltd is niet aansprakelijk jegens u voor enige indirecte of gevolgschade of schade, kosten, uitgaven of andere aanspraken op gevolgschade welke voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst.

10. Gegevensbescherming

Tellurium Q ltd zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar tenzij de Leverancier nalatig is, is de Leverancier niet aansprakelijk voor ongeautoriseerde toegang tot door u verstrekte informatie.

11. Toepasselijk recht

Deze verkoopvoorwaarden en de levering van de goederen zijn onderworpen aan de Engelse wet en de Engelse rechtbanken zijn bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit het contract.

12. Herroepingsrecht

Als om redenen buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot het onvermogen of falen van de fabrikanten of leveranciers van de goederen om de goederen aan ons te leveren, wij niet in staat zijn om de goederen aan u te leveren, Tellurium Q ltd kan de overeenkomst op elk moment voordat de goederen zijn geleverd, door middel van kennisgeving aan u annuleren. We zullen u alle bedragen die door of namens u zijn betaald onder of in verband met de overeenkomst, onmiddellijk terugbetalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig ander verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke annulering.

13. Intellectueel eigendom

13.1 Alle handelsmerken, namen en logo's zijn de eigendomsmerken van Tellurium Q. Niets in deze algemene voorwaarden verleent op enigerlei wijze enige licentie of recht onder handelsmerken, namen of logo's.

14. Recht op wijziging

14.1 We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden waar en wanneer nodig te wijzigen

Verlengde garantie

Achtergrond

We willen dat je geniet van je Tellurium Q product en heb er vertrouwen in dat we er voor u zijn. Daarom bieden we een gratis verlengde garantie die uw standaard twee jaar verlengt tot zeven jaar als u zich binnen 30 dagen na aankoop registreert.

Als het product om de een of andere reden per ongeluk beschadigd raakt, hoeft u zich geen zorgen te maken, we kunnen het nog steeds voor u repareren, ook al valt dat niet onder de garantie. Er zal slechts een nominaal (en ja, we bedoelen een kleine) vergoeding zijn voor onderdelen, arbeid en retourzending. We doen dit omdat we geven om onze producten en willen dat ze op hun best zijn en we geven om onze klanten, want zonder jou is er geen Tellurium Q. Als het om nazorg gaat, is ons motto eigenlijk “behandel mensen zoals je zelf behandeld zou willen worden”.

Overigens is er een kabelservice beschikbaar om uw product weer optimaal te laten presteren, maar dit valt buiten de reikwijdte van deze garantie en er zullen kleine kosten zijn - overeengekomen op het moment van contact voor die service.

Bekijk uitgebreide garantie