Vilkår og betingelser

Kort sagt, vår garanti til deg:

Når du mottar produktene dine fra oss, har du 30 dager på deg til å bestemme at forestillingen lever opp til alle de utrolige anmeldelsene. Hvis du ikke tror det, er det bare å returnere dem til oss med all emballasje i den tilstanden vi sendte til deg, og vi vil refundere kjøpet. Du risikerer kun portokostnaden.

Vi gjør dette fordi vi har hatt veldig, veldig få avkastninger siden vi har vært i virksomhet, og det betyr at du kan kjøpe produktene med full tillit.

Vær oppmerksom på at landet utenfor EU kan legge til importavgifter på slutten.
Se nedenfor for detaljerte vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser

VENNLIGST LES NØYE

Les vilkårene for salg før du bestiller. Hvis du ønsker å beholde en kopi for arkivene dine, kan du skrive ut dette skjermbildet.

1. Definisjoner

I denne avtalen har følgende uttrykk følgende betydning, med mindre annet fremgår av sammenhengen:
Tellurium Q ltd Registrert i England og Wales nr. 06973055. Registrert kontor: Tellurium Q Ltd, The Willows, Bonds Pool, Langport, Somerset, TA10 9QJ, Storbritannia. Mva-nr 975 9285 53.
1.1 'Varer' betyr varer eller tjenester levert av Tellurium Q ltd.
1.2 'Kunde' betyr personen eller selskapet som kjøper eller godtar å kjøpe varer eller tjenester fra Tellurium Q ltd.

2. Generelt

2.1 Disse salgsbetingelsene gjelder for alle varer levert av Tellurium Q ltd.
2.2 Ingen kontrakt eksisterer mellom Kunden og Tellurium Q ltd for salg av varer eller tjenester frem til Tellurium Q ltd har mottatt og godtatt din bestilling og Tellurium Q ltd har mottatt full betaling (i godkjente midler).
2.3 En bekreftelse på bestillingen din vil bli sendt til deg via e-post når du legger inn bestillingen, men aksept av tilbudet ditt om å kjøpe varene vil ikke finne sted før etter at betalingen er tatt og du mottar bekreftelsen på betalingen. Det er på dette punktet at en bindende juridisk kontrakt opprettes, og enhver kontrakt er underlagt disse vilkårene.
2.4 Tellurium Q ltd kan endre disse salgsbetingelsene uten varsel til deg i forhold til fremtidig salg.
2.5 Kontrakten er underlagt din angrerett.
2.6 Tellurium Q ltd forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling av en eller annen grunn.

3. Beskrivelse av varene

3.1 Beskrivelsen og prisen på varene du bestiller vil være som vist på Tellurium Q ltd nettsted på det tidspunktet du bestiller.
3.2 Varene er avhengig av tilgjengelighet. Hvis varene du har bestilt ikke er på lager ved mottak av bestillingen, Tellurium Q ltd vil informere deg så snart som mulig.
3.3 Alle tegninger, beskrivende materiell, spesifikasjoner og reklame på nettstedet vårt er utelukkende ment for å gi omtrentlige beskrivelser av varene, men vi prøver å være så nøyaktige som mulig.

4. Pris på varene

4.1 Alle anstrengelser gjøres for å sikre at prisene vises på Tellurium Q ltd nettstedet er nøyaktig når du bestiller. Hvis det blir funnet en feil, Tellurium Q ltd vil informere deg så snart som mulig og tilby deg muligheten til å bekrefte bestillingen til riktig pris eller kansellere bestillingen. Hvis Tellurium Q ltd mottar ikke en ordrebekreftelse innen 7 dager etter at du har informert deg om feilen, bestillingen vil bli kansellert og du vil bli varslet via e-post. Hvis du avbestiller bestillingen din før utsendelsen, vil leverandøren refundere eller kreditere deg for beløpet som er betalt av deg eller belastet ditt kreditt- / debetkort for varene.
4.2 I tillegg til prisen, kan det hende du må betale;
4.2.1 Porto og leveringskostnader
4.2.2 Merverdiavgift og andre avgifter, vær oppmerksom på at importavgift kan betales utenfor EU.

5. Leveranse

5.1 Varene du bestiller vil bli levert til leverings- / leveringsadressen som er oppgitt når du bestiller.
5.2 Hvis du ikke klarer å ta imot levering fordi du har kansellert kontrakten din i henhold til fjernsalgsforskriften 2000, skal leverandøren refundere eller kreditere deg innen 14 dager ethvert beløp som er betalt av deg eller belastet kredittkortet ditt for varene minus eventuelle utgifter påført for mislykket levering.
5.3 Alle anstrengelser vil bli gjort for å levere varene så snart som mulig etter at bestillingen din er akseptert. Derimot, Tellurium Q ltd vil ikke være ansvarlig for tap eller skade påført deg på grunn av rimelige eller uunngåelige forsinkelser i leveransen.
5.4 Tid for levering skal ikke være av vesentlig betydning. Varene kan leveres innen den angitte leveringsdatoen.
5.5 Ved mottak av varene dine har du 48 timer til å varsle oss om manglende gjenstander eller avvik i bestillingen din.

6. Risiko / Tittel

6.1 Varene er på din risiko fra leveringstidspunktet
6.2 Eierskap til varene skal ikke gå fra Tellurium Q ltd til deg til betaling er mottatt i sin helhet.

7. returer

7.1 For eventuell retur må du kontakte Tellurium Q ltd på telefon +44 (0) 1458251997 eller e-post: admin@telluriumq.com for å få et returautorisasjonsnummer for å gå inn i returprosedyren.
7.2 Hvis det har oppstått transportskader fra transportøren Tellurium Q ltd må informeres innen 3 virkedager etter at du har mottatt pakken din på telefon +44 (0) 1458 251997 eller e-post: admin@telluriumq.com

7.3 Bestilte varer kan bare returneres innen de første 30 dagene for full produktrefusjon inkludert moms, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
7.4 Varer må returneres komplett og i den tilstand at de ble sendt til deg (inkludert all emballasje, kabler, manualer, salgsfremmende gaver osv. For det produktet), med mindre varer er feil. Hvis noen eller flere ting mangler når de mottas, anses produktet for å være ufullstendig.
7.5 Transportkostnader for retur av varene er ditt ansvar.
7.6 Varene som returneres forblir ditt ansvar under transitt og til de er signert av oss, derfor vil det være lurt å bruke en sporet tjeneste for å returnere.

7.7 Vi refunderer eller krediterer deg innen 7 virkedager for alle beløp som er betalt av deg eller belastet kredittkortet ditt.
7.8 Regler for fjernsalg gjelder i Storbritannia, men vi bruker dette også på salg i utlandet.

8. Garanti

8.1 Alle varer levert av Tellurium Q ltd garanteres uten feil i 24 måneder fra leveringsdatoen (med mindre annet er oppgitt). Denne garantien påvirker ikke rettighetene dine som forbruker.
8.2 Denne garantien gjelder ikke for mangler på varene som oppstår på grunn av slitasje, forsettlig skade, ulykke, uaktsomhet fra deg eller tredjepart, bruk på annen måte enn anbefalt av Tellurium Q ltd, unnlatelse av å følge instruksjonene fra Tellurium Q Ltd, eller enhver endring eller reparasjon.
8.3 Hvis varene som er levert til deg, blir skadet ved levering, bør du varsle leverandøren skriftlig via følgende e-postadresse: admin@telluriumq.com innen rimelig tid.
8.4 Hvis varene som er levert til deg utvikler en mangel mens de er under garantien, eller du har noen annen klage på varene, bør du varsle Tellurium Q ltd skriftlig via e-postadressen: admin@telluriumq.com, så snart som mulig, men under alle omstendigheter innen 7 dager etter datoen du oppdaget eller burde ha oppdaget skaden, mangelen eller klagen.
8.5 Hvis varer blir funnet å være mangelfulle, vil en fungerende erstatning bli sendt til deg. Vi tilbyr tilbakebetaling der vi ikke klarer å erstatte varen.

9. Ansvarsbegrensning

9.1 Det totale ansvaret for Tellurium Q ltd i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagt plikt), uriktig fremstilling, restitusjon eller på annen måte, som oppstår i forbindelse med oppfyllelse eller planlagt oppfyllelse av denne avtalen, skal være begrenset til prisen som er betalt for varene.
9.2 Tellurium Q ltd er ikke ansvarlig overfor deg for noe indirekte eller følgeskader eller skade, kostnader, utgifter eller andre krav for følgeskader overhodet som oppstår ut av eller i forbindelse med denne avtalen.

10. Data beskyttelse

Tellurium Q ltd vil ta alle rimelige forholdsregler for å holde detaljene i din bestilling og betaling sikre, men med mindre leverandøren er uaktsom, vil ikke leverandøren være ansvarlig for uautorisert tilgang til informasjon gitt av deg.

11. Gjeldende lov

Disse salgsbetingelsene og leveransen av varene er underlagt engelsk lov og de engelske domstolene vil ha jurisdiksjon med hensyn til enhver tvist som oppstår fra kontrakten.

12. Angrerett

Hvis vi av grunner utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, manglende evne eller mangel fra produsentene eller leverandørene av varene på å levere varene til oss, kan vi ikke levere varene til deg, Tellurium Q ltd kan kansellere avtalen når som helst før varene er levert ved å varsle deg. Vi skal omgående betale tilbake alle beløp som du har betalt eller på dine vegne i henhold til eller i forhold til avtalen. Vi er ikke ansvarlige for noe annet tap eller skade som måtte oppstå som følge av slik kansellering.

13. Intellektuell eiendom

13.1 Alle varemerker, navn og logoer er varemerker for Tellurium Q. Ingenting i disse vilkårene gir på noen måte noen lisens eller rettighet under noen varemerker, navn eller logoer.

14. Rett til endring

14.1 Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når og når det er nødvendig

Utvidet garanti

Bakgrunn

Vi vil at du skal glede deg over din Tellurium Q produkt og ha tillit til at vi er der for deg. Så vi tilbyr en gratis utvidet garanti som utvider standard to år til syv år hvis du registrerer deg innen 30 dager etter kjøpet.

Hvis du av en eller annen grunn blir skadet ved et uhell, ikke bekymre deg, vi kan fortsatt fikse det for deg selv om det ikke dekkes av garantien. Det vil bare være en nominell avgift (og ja vi betyr lite) for deler, arbeid og returforsendelse. Vi gjør dette fordi vi bryr oss om produktene våre og ønsker at de skal være deres beste, og vi bryr oss om kundene våre, for uten deg er det ingen Tellurium Q. Når det gjelder ettervern, er vårt motto virkelig "behandle mennesker som du selv ønsker å bli behandlet".

Forresten er en kabeltjeneste tilgjengelig for å bringe produktet tilbake til topp ytelse, men dette er utenfor rammen av denne garantien, og det vil være en liten kostnad - avtalt ved kontakttid for den tjenesten.

Se utvidet garanti