สาย XLR ดิจิตอล
Silver Diamond XLR ดิจิตอล
Silver Diamond
Black II XLR ดิจิตอล
Black II
Blue XLR ดิจิตอล
Blue