อุปกรณ์เชื่อมต่อกัน
Black Diamond สายสตรีมมิ่งดิจิตอล
การสตรีมแบบดิจิทัล
โทนอาร์ม
โทนอาร์ม
อาร์ซีเอดิจิตอล
ดิจิตอลอาร์ซีเอ/BNC
สาย RCA
อาร์ซีเอ
XLR ดิจิตอล
XLR ดิจิตอล
สาย XLR
XLR
สาย USB
USB
สาย DIN
DIN