มอลโดวา
สถานที่จัดจำหน่าย Tellurium Q® สายเคเบิลในมอลโดวา…
ตลาด TEHNO

MD-2001 คีชีเนา
สตริง นิโคเล อเนสติอาดี3
Republica มอลโดวา

โทรศัพท์: + 373 22 92 99 92
tehno-market.md
facebook.com/tehnomarketmoldova