ข้อตกลงและเงื่อนไข

โดยสรุปเรารับประกันให้คุณ:

เมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์จากเราคุณจะมีเวลา 30 วันในการตัดสินใจว่าประสิทธิภาพจะเป็นจริงตามรีวิวที่น่าทึ่งทั้งหมด หากคุณคิดว่าไม่ส่งคืนให้เราพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในสภาพที่เราส่งให้คุณแล้วเราจะคืนเงินสำหรับการซื้อ คุณจะต้องเสี่ยงกับค่าส่งไปรษณีย์กลับเท่านั้น

เราทำเช่นนี้เนื่องจากเราได้รับผลตอบแทนน้อยมากตั้งแต่เราดำเนินธุรกิจมาและหมายความว่าคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่

โปรดทราบว่านอกสหภาพยุโรปประเทศของคุณอาจเพิ่มภาษีนำเข้าในตอนท้ายของคุณ
ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดด้านล่าง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านอย่างละเอียด

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของเราก่อนทำการสั่งซื้อ หากคุณต้องการเก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐานโปรดพิมพ์หน้าจอนี้

1 คำนิยาม

ในข้อตกลงนี้เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนิพจน์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้:
Tellurium Q ltd จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์เบอร์ 06973055 สำนักงานจดทะเบียน: Tellurium Q Ltd, The Willows, Bonds Pool, Langport, Somerset, TA10 9QJ, สหราชอาณาจักร ภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่ 975 9285 53.
1.1 'สินค้า' หมายถึงสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดย Tellurium Q จำกัด
1.2 'ลูกค้า' หมายถึงบุคคลหรือ บริษัท ที่ซื้อหรือตกลงที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจาก Tellurium Q จำกัด

2 ทั่วไป

2.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้ใช้กับสินค้าทั้งหมดที่จัดหาโดย Tellurium Q จำกัด
2.2 ไม่มีสัญญาระหว่างลูกค้าและ Tellurium Q Ltd สำหรับการขายสินค้าหรือบริการใด ๆ จนถึง Tellurium Q ltd ได้รับและยอมรับคำสั่งซื้อของคุณและ Tellurium Q ltd ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน (ในเงินที่เคลียร์แล้ว)
2.3 การตอบรับการสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งถึงคุณทางอีเมลเมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า แต่การยอมรับข้อเสนอซื้อสินค้าจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการชำระเงินและคุณจะได้รับการยืนยันการชำระเงิน ณ จุดนี้มีการสร้างสัญญาทางกฎหมายที่มีผลผูกพันและสัญญาใด ๆ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
2.4 Tellurium Q ltd อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการขายในอนาคต
2.5 สัญญาขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการยกเลิกของคุณ
2.6 Tellurium Q ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

3. คำอธิบายของสินค้า

3.1 รายละเอียดและราคาของสินค้าที่คุณสั่งซื้อจะเป็นไปตามที่แสดงไว้ Tellurium Q ltd เว็บไซต์ในเวลาที่คุณสั่งซื้อ
3.2 สินค้าขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ หากได้รับคำสั่งซื้อของคุณสินค้าที่คุณสั่งซื้อไม่มีอยู่ในสต็อก Tellurium Q ltd จะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด
3.3 ภาพวาดสิ่งที่อธิบายรายละเอียดข้อมูลจำเพาะและการโฆษณาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำอธิบายโดยประมาณของสินค้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามเราพยายามที่จะทำให้ถูกต้องที่สุด

4. ราคาสินค้า

4.1 พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่แสดงบน Tellurium Q เว็บไซต์ ltd มีความถูกต้องในเวลาที่คุณสั่งซื้อ หากพบข้อผิดพลาด Tellurium Q ltd จะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและเสนอตัวเลือกในการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณอีกครั้งในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ ถ้า Tellurium Q ltd ไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อภายใน 7 วันหลังจากแจ้งให้คุณทราบถึงข้อผิดพลาดคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกและคุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณก่อนที่จะจัดส่งซัพพลายเออร์จะคืนเงินหรือให้เครดิตคุณอีกครั้งสำหรับจำนวนเงินที่คุณได้ชำระหรือหักจากบัตรเครดิต / เดบิตของคุณสำหรับสินค้า
4.2 นอกเหนือจากราคาคุณอาจต้องจ่าย;
4.2.1 ค่าไปรษณีย์และค่าจัดส่ง
4.2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ โปรดทราบว่าอากรขาเข้าอาจต้องชำระนอกสหภาพยุโรป

5 การจัดส่งสินค้า

5.1 สินค้าที่คุณสั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่ง / จัดส่งที่ให้ไว้เมื่อคุณสั่งซื้อ
5.2 หากคุณล้มเหลวในการรับสินค้าเนื่องจากคุณได้ยกเลิกสัญญาของคุณภายใต้กฎข้อบังคับการขายทางไกล 2000 ซัพพลายเออร์จะคืนเงินหรือให้เครดิตคุณใหม่ภายใน 14 วันจำนวนเงินที่คุณได้ชำระไปหรือหักจากบัตรเครดิตของคุณสำหรับสินค้าที่น้อยกว่า ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดส่งที่ล้มเหลว
5.3 จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดหลังจากที่คำสั่งซื้อของคุณได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม Tellurium Q ltd จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้รับจากความล่าช้าในการจัดส่งที่สมเหตุสมผลหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้
5.4 ระยะเวลาในการจัดส่งจะไม่เป็นสาระสำคัญ อาจมีการจัดส่งสินค้าล่วงหน้าก่อนวันส่งมอบ
5.5 เมื่อได้รับสินค้าของคุณคุณมีเวลา 48 ชั่วโมงในการแจ้งให้เราทราบถึงสินค้าสูญหายหรือความคลาดเคลื่อนในใบสั่งซื้อของคุณ

6. ความเสี่ยง / ชื่อเรื่อง

6.1 สินค้าอยู่ในความเสี่ยงของคุณจากเวลาที่จัดส่ง
6.2 ความเป็นเจ้าของสินค้าจะไม่ผ่าน Tellurium Q Ltd ถึงคุณจนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน

7 ผลตอบแทน

7.1 สำหรับการส่งคืนใด ๆ คุณต้องติดต่อ Tellurium Q Ltd ทางโทรศัพท์ +44 (0) 1458251997 หรืออีเมล: admin@telluriumq.com เพื่อขอรับหมายเลขอนุมัติการคืนสินค้าเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคืนสินค้าของเรา
7.2 หากผู้ขนส่งได้รับความเสียหายจากการขนส่ง Tellurium Q Ltd จะต้องได้รับแจ้งภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับพัสดุทางโทรศัพท์ +44 (0) 1458 251997 หรืออีเมล: admin@telluriumq.com

7.3 สินค้าที่สั่งซื้อสามารถส่งคืนได้ภายใน 30 วันแรกสำหรับการคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
7.4 สินค้าจะต้องถูกส่งคืนโดยสมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่ส่งถึงคุณ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์สายเคเบิลคู่มือของขวัญส่งเสริมการขาย ฯลฯ สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ) เว้นแต่สินค้าจะมีความผิดพลาด หากมีรายการใดหายไปเมื่อได้รับสินค้าจะถือว่าไม่สมบูรณ์
7.5 ค่าขนส่งในการส่งคืนสินค้าเป็นความรับผิดชอบของคุณ
7.6 การส่งคืนสินค้ายังคงเป็นความรับผิดชอบของคุณในระหว่างการขนส่งและจนกว่าจะลงนามโดยเราดังนั้นจึงควรใช้บริการที่ติดตามเพื่อส่งคืน

7.7 เราจะคืนเงินหรือคืนเครดิตให้คุณภายใน 7 วันทำการสำหรับจำนวนเงินที่คุณจ่ายหรือหักจากบัตรเครดิตของคุณ
7.8 กฎระเบียบการขายทางไกลมีผลบังคับใช้ในสหราชอาณาจักร แต่เรายังใช้กับการขายในต่างประเทศด้วย

8 การรับประกัน

8.1 สินค้าทั้งหมดที่จัดหาโดย Tellurium Q ltd ได้รับการรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องเป็นเวลา 24 เดือนนับจากวันที่จัดหา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) การรับประกันนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภค
8.2 การรับประกันนี้ไม่ใช้กับข้อบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่เกิดจากการสึกหรอและการฉีกขาดที่เป็นธรรมความเสียหายโดยเจตนาอุบัติเหตุความประมาทเลินเล่อของคุณหรือบุคคลที่สามใช้อย่างอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำโดย Tellurium Q ltd ล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Tellurium Q Ltd หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมใด ๆ
8.3 หากสินค้าที่จัดส่งให้คุณได้รับความเสียหายจากการจัดส่งคุณควรแจ้งซัพพลายเออร์เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: admin@telluriumq.com ภายในเวลาที่เหมาะสม
8.4 หากสินค้าที่ส่งให้คุณมีข้อบกพร่องในขณะที่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือคุณมีข้อร้องเรียนอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าคุณควรแจ้ง Tellurium Q Ltd เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางที่อยู่อีเมล: admin@telluriumq.com โดยเร็วที่สุด แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณค้นพบหรือควรค้นพบความเสียหายข้อบกพร่องหรือข้อร้องเรียน
8.5 หากพบว่าสินค้ามีข้อบกพร่องเราจะส่งสินค้าเปลี่ยนทดแทนให้คุณ เราจะเสนอการคืนเงินในกรณีที่เราไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้

9 การจำกัดความรับผิด

9.1 ความรับผิดทั้งหมดของ Tellurium Q จำกัด ในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย) การบิดเบือนความจริงการชดใช้ความเสียหายหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการที่ไตร่ตรองไว้ก่อนของข้อตกลงนี้จะ จำกัด อยู่ที่ราคาที่จ่ายสำหรับสินค้า
9.2 Tellurium Q ltd จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหรือการเรียกร้องอื่น ๆ สำหรับการชดเชยที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

10 การป้องกันข้อมูล

Tellurium Q ltd จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษารายละเอียดคำสั่งซื้อและการชำระเงินของคุณให้ปลอดภัย แต่เว้นแต่ซัพพลายเออร์จะเพิกเฉยซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลที่คุณให้มาโดยไม่ได้รับอนุญาต

11. กฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขการขายและการจัดหาสินค้าเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษและศาลอังกฤษจะมีเขตอำนาจศาลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากสัญญา

12. สิทธิ์ในการยกเลิก

หากด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเราซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความไม่สามารถหรือความล้มเหลวในส่วนของผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ของสินค้าในการจัดหาสินค้าให้เราเราไม่สามารถจัดหาสินค้าให้กับคุณได้ Tellurium Q ltd อาจยกเลิกข้อตกลงเมื่อใดก็ได้ก่อนที่สินค้าจะถูกส่งโดยแจ้งให้คุณทราบ เราจะจ่ายเงินคืนให้กับคุณโดยทันทีที่คุณหรือในนามของคุณภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกดังกล่าว

13 ทรัพย์สินทางปัญญา

13.1 เครื่องหมายการค้าชื่อและโลโก้ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายกรรมสิทธิ์ของ Tellurium Q. ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าในทางใด ๆ ที่ให้สิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อหรือโลโก้ใด ๆ

14. สิทธิ์ในการแก้ไข

14.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อจำเป็น

ขยายการรับประกัน

พื้นหลัง

เราต้องการให้คุณเพลิดเพลินกับ Tellurium Q ผลิตภัณฑ์และมั่นใจได้ว่าเราพร้อมให้คุณ ดังนั้นเราจึงเสนอการรับประกันเพิ่มเติมฟรีซึ่งจะขยายเวลามาตรฐานของคุณสองปีถึงเจ็ดปีหากคุณลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ

หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยไม่ตั้งใจด้วยเหตุผลบางประการไม่ต้องกังวลเรายังสามารถแก้ไขให้คุณได้แม้ว่าจะไม่อยู่ในการรับประกันก็ตาม จะมีเพียงเล็กน้อย (และใช่เราหมายถึงเล็กน้อย) ค่าธรรมเนียมสำหรับชิ้นส่วนแรงงานและการจัดส่งคืน เราทำสิ่งนี้เพราะเราใส่ใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการให้พวกเขาดีที่สุดและเราใส่ใจลูกค้าของเราเพราะหากไม่มีคุณก็ไม่มี Tellurium Q. ในกรณีที่ aftercare เกี่ยวข้องกับคำขวัญของเราคือ "ปฏิบัติต่อผู้คนเหมือนที่คุณต้องการได้รับการปฏิบัติด้วยตนเอง"

อนึ่งมีบริการสายเคเบิลเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณกลับมามีประสิทธิภาพสูงสุด แต่อยู่นอกขอบเขตของการรับประกันนี้และจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยซึ่งตกลงกันในเวลาที่ติดต่อสำหรับบริการนั้น

ดูการรับประกันเพิ่มเติม