สายโทนอาร์ม
โทนอาร์ม RCA > RCA
RCA> อาร์ซีเอ
โทนอาร์ม DIN > RCA
DIN> RCA